Muse – Dead Inside

Dead inside!
Revere a million prayers
And draw me into your holiness
But there’s nothing there
Light only shines from those who share
Unleash a million drones
Confine me then erase me, babe
Do you have no soul?
It’s like it died long ago

Your lips feel warm to the touch
You can bring me back to life
On the outside, you’re ablaze and alive
But you’re dead inside!

You’re free to touch the sky
Whilst I am crushed and pulverized
Because you need control
Now I’m the one who’s letting go
You like to give an inch
Whilst I am giving infinity
But now I’ve got nothing left
You have no cares and I’m bereft

Your skin feels warm to caress
I see magic in your eyes
On the outside, you’re ablaze and alive
But you’re dead inside!

Feel me now, hold me, please
I need you to see who I am
Open up to me, stop hiding from me
It’s hurting babe
Only you can stop the pain
Don’t leave me out in the cold
Don’t leave me out to die
I gave you everything
I can’t give you any more
Now I’ve become just like you

My lips feel warm to the touch
My words seem so alive
My skin is warm to caress
I’ll control and hypnotize
You’ve taught me to lie without a trace
And to kill with no remorse
On the outside, I’m the greatest guy
Now I’m dead inside!

Muse – Psycho

Love, it will get you nowhere
You’re on your own
Lost in the wild
So come to me now
I could use someone like you
Someone who’ll kill on my command
And asks no questions I’m gonna make you
I’m gonna break you
I’m gonna make you
A fucking psycho
A fucking psycho
A fucking psycho
Your ass belongs to me now you a human drone?
(Aye, sir!)
Are you a killing machine?
(Aye, sir!)
I’m in control, motherfucker, do you understand?
(Aye, sir!)Your mind is just a program
And I’m the virus
I’m changing the station
I’ll improve your thresholds
I’ll turn you into a super drone (super drone)
And you will kill on my command
And I won’t be responsibly gonna make you
I’m gonna break you
I’m gonna make you
A fucking psycho
A fucking psycho
A fucking psycho
Your ass belongs to me now Are you a psycho killer?
Say “I’m a psycho killer”
(I am a psycho killer)
Scream it!
(I am a psycho killer)
Show me your war face
(Ah!)
You are a pussy
I said show me your war face
(Ah!)I’m gonna make you
I’m gonna break you
I’m gonna make you
A fucking psycho
A fucking psycho
A fucking psycho
Your ass belongs to me now I will break you, do you understand?
I will break you, do you understand?
I will break you, do you understand?
I will break you, do you understand?
(Aye, sir!)You fucking psycho
Your ass belongs to me now, yeah
Your ass belongs to me now

Hvað er Lögfræði?

Fræðigrein sem fjallar um lög og rétt. Hún skilgreinir og skýrir réttarríkið. Lýsir, skýrir og brýtur rétt.

Almenn Lögfræði : Lykillinn að lögfræði. Viðfangsefni AL er lögfræði. Hvernig á að nota lögfræði.

Þrískipting ríkisvaldsins : Byggist á “vald temprar vald.” Montesquie

Löggjafarvaldið : Handhafar eru Forseti og Alþingi. Hlutverk þeirra er að setja lög. Stjórnarskráin temprar. Umboð frá þjóðinni með almennum kosningum. Stundum framselur löggjafarvaldið vald sitt til framkvæmdarvalds, oft með ákvæði í lögum.

Framkvæmdarvald : Handhafar eru ráðherrar, Forseti og önnur stjórnvöld. Hlutverk þess er allt sem fellur utan hlutverk löggjafar- og dómsvaldsins. Heldur uppi lögum, veitir aðhald. Hefur umboð til að vera í fyrirsvari fyrir ríkið innanlands sem utan.

Dómsvaldið : Handhafar: dómendur sem eru Hæstiréttur, héraðsréttir og sérdómstólar. Hlutverk: Skera úr um embættistakmörk stjórnvalda. Skulu aðeins dæma eftir lögum. Dómendur eru skipaðir með lögum. Dómarar eru verndaðir skv. 61. gr. stjskr. og er ekki hægt að víkja þeim nema með dómi.

Framkvæmdarvald : Handhafar eru ráðherrar, Forseti og önnur stjórnvöld. Hlutverk þess er allt sem fellur utan hlutverk löggjafar- og dómsvaldsins. Heldur uppi lögum, veitir aðhald. Hefur umboð til að vera í fyrirsvari fyrir ríkið innanlands sem utan.

Dómsvaldið : Handhafar: dómendur sem eru Hæstiréttur, héraðsréttir og sérdómstólar. Hlutverk: Skera úr um embættistakmörk stjórnvalda. Skulu aðeins dæma eftir lögum. Dómendur eru skipaðir með lögum. Dómarar eru verndaðir skv. 61. gr. stjskr. og er ekki hægt að víkja þeim nema með dómi.

Lögskipandi : Túlkun Laga

Réttarreglur : Valdbundnar, almennt heimilt eða skylt að halda þeim uppi með valdi. Tilheyra ákveðnu réttarkerfi og byggja á viðurkenndum réttarheimildum. Bæði skráðar og óskráðar. Skiptast í tvo flokka: boð og bönn (leggja skyldur á menn) t.d. refsilög og reglur sem menn öðlast ýmis gæði af til dæmis hjúskaparlög. Réttarreglur geta bæði verið sett lög og venjur.

Réttarheimild : Uppspretta réttarins. Fons Juris, rettens kilde, source of the law. Sá efniviður sem nota má til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegi fastri.

Bundar- Nota á, settur réttur, réttarvenja, fordæmi.

Óbundnar : nota má = lögjöfnun, meginreglur laga, eðli máls. Umdeildar: Þjóðaréttur (túlkadómurinn), kjarasamningar, nauðsyn er lögum ríkari, almenn réttarvitund.

Lög : Hvers konar hátternisregla sem mönnum var talið skýrt að hlýða án tillits til uppruna. Rúm merking: Allar gildandi réttarreglur, skráðar og óskráðar, án tillist til uppruna, merkir sama og réttur. Þröng merking: Formleg fyrirmæli löggjafans, þ.e. sett lög. Einnig notað sem heiti á lagabálki eða löggjöfin í heild (dómendur skulu einungis fara eftir lögum)

Afhverju ekki vegan ?

Veganúar er viðburður, eða áskorun, sem haldinn er í janúarmánuði ár hvert og hefur það að markmiði að vekja fólk til umhugsunar um áhrif neyslu dýraafurða og kynna kosti grænkerafæðis fyrir heilsu, umhverfi og dýravernd. Samtök grænkera á Íslandi hafa staðið fyrir þessari áskorun síðan 2016 og er þetta því í sjöunda sinn sem við höldum hana hérlendis.

Síðasta ár voru málefni dýra og velferð þeirra mikið í umræðunni og stefnir í metþátttöku í ár.

Hvað er veganismi?

Vegan eða veganismi er lífsháttur þar sem leitast er við að útiloka og forðast — eftir fremsta megni — hagnýtingu og ofbeldi gagnvart dýrum, hvort sem það á við um fæðu, fatnað, skemmtun eða aðra neyslu.

Hvers vegna tekur fólk þátt?

Það eru þrjár mismunandi eða samtvinnaðar ástæður fyrir því að fólk tekur þátt í Veganúar:

Fyrir dýrin

Dýr í þauleldi og þá sérstaklega verksmiðjubúskap búa mörg hver við óviðunandi aðstæður sem ekki eru skyni gæddum verum bjóðandi. Svín, kjúklingar, varphænur, kalkúnar, kýr og kálfar flokkast undir dýr í þauleldi/verksmiðjubúskap. Þetta eru dýr sem eru alin í verksmiðjum eða á stórum búum. Svín og alífuglar fæðast og deyja án þess að fara nokkurn tíma út undir beran himin eða finna gras undir fótum sér. Á Íslandi er um 5 milljónum kjúklinga slátrað árlega, um 80 þúsund svínum, 23 þúsund nautgripum/kúm, 8 þúsund hrossum (stærsti hluti þeirra eða um 5 þúsund eru folöld blóðmera) og um 600 þúsund lömbum.

Til að setja raunveruleika okkar aðeins í samhengi má benda á að fyrir um 12 þúsund árum voru 96% spendýra á jörðinni villt dýr og mannfólk einungis um 4%. Síðan mannfólk fór að halda húsdýr hafa hlutföllin breyst þannig að einungis um 4% spendýra eru villt dýr, um 60% eru húsdýr haldin til manneldis og mannfólk er um 36%.

Villt dýr og náttúra eiga undir högg að sækja. Síðan við námum hér land hafa stofnar allra villtra dýra á og við landið minnkað stórlega. Íslenski refastofninn, melrakkinn, var næstum útdauður á Íslandi 1979 þegar stofninn taldi færri en 1000 dýr og sama á við um landsel, útsel, margar hvalategundir og fuglategundir sem eru á válista í dag að ógleymdum rostungum sem eru útdauðir á Íslandi. Lundi er metinn í bráðri hættu og rjúpnastofninn er í sögulegu lágmarki.

Við þurfum að spyrja okkur hvort okkur þyki eðlilegt að svo mörg dýr í þauleldi fæðist og deyi við ömurlegar aðstæður og eigi sér innihaldslaust og stutt líf á sama tíma og við erum að útrýma villtu dýralífi?

Eins og David Attenborough hefur reynt að benda okkur á þá munum við með því að útrýma villtum dýrum á jörðinni einnig útrýma okkur sjálfum. Það er því sjálfum okkur fyrir bestu að breyta neysluvenjum okkar. Yfirburðir og völd mannsins hafa haft verulega slæm áhrif á vistkerfi jarðar og við eigum fullt í fangi með að snúa þeirri þróun við til að lifa af sem tegund. Við getum ekki gert það nema að vernda einnig aðrar dýrategundir.

Fyrir umhverfið

Kostir grænkerafæðis með tilliti til losunar gróðurhúsalofttegunda og markvissari og betri landnýtingar eru óumdeildir.

Mikil losun gróðurhúsalofttegunda frá búfé, sérstaklega jórturdýrum, hefur margoft verið staðfest. Losun frá landbúnaði er um 20% af þeirri losun sem Ísland ber ábyrgð á gagnvart Parísarsamkomulaginu. Inni í þeirri tölu er ekki losun frá landi eins og losun frá framræstu votlendi (hvort sem það er ónýtt, nýtt sem beitiland eða til túnræktar) eða illa förnu beitilandi. Tæpur helmingur losunarinnar kemur frá iðragerjun jórturdýra og tæpur helmingur frá áburðargjöf á tún.

Niðurstöður nýrrar skýrslu hér á landi sýna að umhverfisáhrif við framleiðslu á 1 kg af íslensku lambakjöti jafnast á við flugferð einstaklings til Evrópu. Talið er að matvælatengd losun á gróðurhúsalofttegundum geti aukist um 50-90% til ársins 2050 ef ekki verður gripið til stórtækra aðgerða.

Mun minna land þarf til þess að framleiða eitt gramm af próteini til manneldis úr plöntum heldur en kjöti. Nýting á fæði er einnig mun betri þegar plönturnar eru borðaðar beint heldur en þegar þær eru fyrst gefnar dýrum og dýrin svo borðuð. Varlega áætlað þarf um 2 kg af (innfluttu) fóðri til þess að búa til 1 kg af kjúklingi, 4 kg af fæði fyrir hvert 1 kg af svínakjöti og um 8 kg af fæði fyrir hvert 1 kg af nautakjöti.

Það er augljóst að mannkynið verður að draga verulega úr neyslu á dýraafurðum til að halda sig innan við 1,5 gráðu markmið Parísarsamkomulagsins svo jörðin verði áfram lífvænleg pláneta fyrir okkur og aðrar dýrategundir.

Fyrir heilsuna

Viðamiklar rannsóknir hafa sýnt fram á að neysla á rauðu kjöti, unnum kjötvörum og mjólkurvörum auki líkur á krabbameini og mæla bæði Embætti landlæknis og Krabbameinsfélagið með því að borða mestmegnis grænkerafæði til að stuðla að góðri heilsu. Einnig sýna rannsóknir fram á að grænkerafæði minnkar líkur á hjartasjúkdómum um 52% ásamt því að lækka kólesteról og minnka líkur á áunninni sykursýki verulega.

Stærstu samtök næringarfræðinga í heiminum hafa lýst yfir að vel samsett grænkerafæði uppfylli allar næringarlegar þarfir einstaklinga á öllum aldri og það ætti því ekkert að standa í vegi fyrir aukinni áherslu á grænkerafæði.

Matvælafræðingar benda jafnframt á að kjötiðnaður sé veikasti hlekkurinn í fæðuhringnum, viðkvæmur fyrir hvers kyns sýkingum og veirum og hvetja til að aukin áhersla verði lögð á framleiðslu plöntufæðis til að viðhalda fæðuöryggi fólks.

Kórónuveiran, svínaflensan og fuglaflensan eiga það sameiginlegt að eiga uppruna sinn í dýraafurðaiðnaði. Vísindamenn hafa varað við því í áratugi að eftir því sem við göngum meira á vistkerfi jarðar og röskum náttúrulegu dýralífieins og við erum að gera með hagnaðardrifinni verksmiðjuframleiðslu þá muni koma upp skæðari veirur sem erfiðara er að halda í skefjum, eins og kórónuveiran nú sýnir.

Hér eins og annars staðar koma reglulega upp tilfelli hættulegra sýkinga, eins og camphylóbaktería, salmónellusýkinga og nóróveira sem eru lífshættulegar eldra og viðkvæmu fólki og nú síðast greindist bótulismi hjá einstaklingi sem át súrsaða blóðmör, en sú baktería getur valdið lömun og dauða.

Upphafsfundur Veganúar í kvöld mánudag!

Það eru fjölmargir kostir við að taka upp grænkeralífstíl og öll geta prófað í einn mánuð.

Þátttaka er ókeypis og skráning fer fram á www.veganuar.is. Þar má einnig finna frekari fræðslu og sækja um persónulegan ráðgjafa ef áhugi er fyrir hendi